top of page

Organ & Nämnder

JML-nämnden

Hit kan man vända sig om man upplevt diskriminering i sin studiemiljö och behöver få stöd eller vägledning vidare.

 

Förändringsarbetet för jämställdhet, mångfald och lika villkor kallas på KTH för JML. KTH tar avstånd från alla former av diskriminering och arbetar aktivt för att upprätthålla en god och trygg studiemiljö för oss studenter. Studiemiljö är den miljö vi befinner oss i socialt, organisatoriskt och fysiskt.  

image.png
image.png
image.png
image.png

JML-Ansvarig

Emelie Viitberg

SENASTE NYTT

bottom of page