top of page

Organ & Nämnder

Övriga Nämnder

På IsB så har vi ett par mindre nämnder utöver de nämnder som har sina egna sidor, och de presenteras nedan.

Spelbyggnad (GGG)

GGG är en nämd som avser spel på sektionen, de inriktar sig på både digitala spel samt på brädspel och liknande. Vill du engagera dig? Hör av dig till isb-ggg@ths.kth.se

LokA

LokA är den nämnd inom IsB som ansvarar för sektionens lokaler och sitter som skyddsombud för sektionen. Har du några frågor hör av dig till 

isb-loka@ths.kth.se

KOMSI

KOMSI är den nämnd inom IsB som ansvarar för sektionens kommunikation. Det innebär ansvar över hemsidan, sociala medier och liknande. Är du intresserad att engagera dig i denna nämnd, hör av dig till 

isb-komsi@ths.kth.se

Vill du starta en ny nämnd?

Tycker du att det saknas någon nämnd? Då finns alltid möjligheten att starta en ny nämnd på sektionen. Kontakta i så fall styrelsen
isb-styrelsen@ths.kth.se

 

Ansvariga för respektive nämnd

no-profile-male-img-240x300.gif

Vakant

Ordförande GGG

IMG_5085.JPG

Johan Welin

LokA (Lokal ansvarig)

IMG_5073.JPG

Max Lithander

Komsi

SENASTE NYTT

bottom of page