top of page

Studier

SERVICES

​Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik och design på KTH ger dig möjlighet att vara med och forma Sveriges framtida byggnader och infrastruktur. Du får en vetenskaplig grund och djupa kunskaper inom bygg och infrastruktur för att kunna delta i byggandet av det hållbara samhället. Utbildningen förbereder dig för kvalificerat arbete inom samhällsbyggnadssektorn och har en direkt koppling till näringslivet – vilket ger dig goda karriärmöjligheter efter examen.

Läs mer om utbildningen här!

Klicka här för utbildningsplanen för varje kull!

bottom of page