top of page

Organisationen

Ingenjörssektionen Bygg

Ingenjörssektionen Bygg är en ideell studentsektion under Tekniska Högskolans Studentkår (THS) som finns för alla som läser programmen Byggteknik och design samt Byggproduktion på KTH.

Hur är sektionen uppbyggd?

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ och där alla IsBs medlemmar har rösträtt. Sektionens verksamhet består av två huvudkategorier, organ och nämnder. 
Organ definieras av att de har en egen organstyrelse samt egen ekonomi, där ordförande i organet är invald på sektionsmöte samt har en plats i sektionens styrelse.

Nämnder är oftast en mindre grupp som har en sektionsmötesinvald nämndordförande. Det administrativa i nämnderna sköts av styrelsen.

Under Organ & Nämnder kan du hitta mer information om respektive organ & nämnd. 

Sektionsstyrelsen är sektionens verkställande organ.

56940328_262506581323424_4278197385739370496_n.png

Tekniska Högskolans Studentkår 

Utöver de organ och nämnder som Ingenjörssektionen Bygg har, så finns det även en mängd föreningar för alla studenter på KTH hos THS. Tycker du att det saknas något så finns möjligheten att starta en nämnd själv på sektionen, alternativt en kårförening.

bottom of page