top of page

Studier

SERVICES

Högskoleutbildningen i Byggproduktion på KTH är en tvåårig yrkesinriktad utbildning. Den passar dig som vill få en byggteknisk examen från KTH och snabbt vill ut i arbetslivet för att arbeta inom samhällsbyggnadssektorn. Programmet är anpassat efter byggbranschens behov och har stark koppling till näringslivet. Genom projektarbeten och praktik hos företag får du ett värdefullt kontaktnät redan under studietiden.

Läs mer om utbildningen här!

Klicka här för utbildningsplanen för varje kull!

bottom of page