top of page

Organ & Nämnder

Studerandeskyddsombud (SSO)

Studerandeskyddsombudet bevakar arbetsmiljön för studenterna på IsB.

Som studerandeskyddsombud för sektionen har man tystnadsplikt enligt lag. 

Läs mera om studerandeskyddsombudet på KTH här

Studerandeskyddsombud för Ingenjörssektionen Bygg

Har du frågor gällande arbetsmiljön?

Kontakta mig:

IMG_7296.JPG

Alva Norlenius

bottom of page