top of page
ths-logo.png

Kårfullmäktige

"THS Kårfullmäktige (KF) är THS högsta beslutande organ. Varje sektion väljer ett antal representanter till Kårfullmäktige, som är det forum där sektionerna möts och beslutar om övergripande gemensamma frågor samt delar med sig av egna frågor och erfarenheter från sektionerna. Det är Kårfullmäktige som beslutar om THS stadgar och verksamhetsplan. Det är även Kårfullmäktige som förrättar val till kårstyrelsen, kårledningen och kårens andra centrala verksamheter.

Som medlem i THS kan du bli vald till representant i kårfullmäktige av din sektion på ett sektionsmöte (SM). Valen sker under våren och mandatperioden är från första juli till sista juni efterföljande år."

Du kan läsa mera om kårfullmäktige HÄR

Representanter IsB

bild-kommer-snart.png

Axel Karlberg

bild-kommer-snart.png

Eldar Alibegovic

bottom of page