top of page

VAL SMP2

Nominera dig själv eller kompis till poster inom Ingenjörsektionen Bygg!
 

Varför gå med i en post? Jo, för att man får vara med och påverka samt driva arbete framåt i sektionen på olika sätt samtidigt som det är väldigt kul att lära känna all folk som är med i IsB! En annan anledning är att den erfarenhet man får är även väldigt bra att ha på CV:et! Kika nedan för att se vilka poster som kan passa just dig eller en kompis. 

Urnval och SMP2 sker måndag den 4 december.

Sista nomineringsdag är fredag den 1 december.
 

Nomineringsformulär:

https://forms.gle/AdoBBA39wKCxRRda9

Styrelseposter


- Ordförande
Representerar sektionen och leder sektionsarbete framåt.

 

- Kassör
Sköter och tar hand om sektionens ekonomi.

 

- Näringslivsansvarig
Huvudansvarig för sektionens samarbeten med företag, anordnar BAM.

 

- Qlubbmästare
Huvudansvarig för barverksamheten och BBQlubbmästeri.

 

- GudFadder
Högst ansvarig för planering och genomförande av mottagningen, ordförande för MoGen.

 

- ÖfwerPhöz
Högst ansvarig för Phöz, är med i MoGen.

 

- JML-ansvarig
Sköter sektionens JML-frågor.


- Studienämndens Ordförande
Ansvarig för programmets kurser och kontakt med lärare.

Övriga poster

- Vice Qlubbmästare
Qlubbmästarens högra hand och inhoppare.


- Kassör BBQ
Sköter ekonomin för sektionspuben, är med i BBQlubbmästeri.


- Revisor (2 st)
Kontrollerar sektionens beslut angående vad pengarna ska gå till.

 

- Talman
Ordförande på sektionsmöten, håller i sektionsmötet.

 

- Vice Talman
Ordförande på sektionsmöte om Talman är frånvarande.

 

- Talmanssekreterare
Sekreterare på sektionsmöten.

 

- Vice ÖfwerPhöz
ÖfwerPhöz högra hand, är med i MoGen.

 

- Vice GudFadder
GudFadders högra hand, planerar mottagningen, är med i MoGen.

 

- Aktivitetsansvarig MoGen

Ansvarig för de stora aktiviteterna under mottagningen och har hand om planering, inköp, idéer, flödesscheman, poängräkning, med mera.

 

- Festansvarig MoGen

Ansvarar för planering av gasquer och pubar, har kommunikation med BBQ och har hand om lokalbokningar, inköp, med mera.

 

- Näringslivsansvarig MoGen

Ansvarig för S-länken och eventuellt andra aktiviteter tillsammans med företag, har hand om lunchföreläsningar.
 

- Sponsoransvarig MoGen
Sköter kontakt med företag för sponsorer av mottagningen.

 

- Kassör MoGen
Sköter ekonomin för mottagningen.

 

- Vice Näringslivansvarig

Näringslivsansvariges högra hand och inhoppare. - Kassör Näringsliv
Ansvarar och tar hand om Näringslivs ekonomi.


- Valberedningen
Sköter nomineringar och röstning av nya poster inför sektionsmöten.

- Kårfullmäktige (2 st)

Representerar sektionen i frågor som rör mer KTH som skola än studentliv.

Nomineringsformulär:

https://forms.gle/AdoBBA39wKCxRRda9

bottom of page