top of page

Här ser du personerna som är nominerade inför valet vårterminen 2020
 

Du kan nominera dig själv och andra till funktionsposter inom sektionen som du tror är intresserade.

Valnämnden kontaktar sedan personen och hör om hen är intresserad. Det finns både urnvalsposter och intresseanmälningar. Styrelsen väljs via urnval, ni hittar det här nedanför. Övriga roller kan ni hitta genom att trycka på tillhörande nämnd.

VEM GÖR VAD?

Läs om de olika rollerna inom sektionen, vill du veta mer så kan du alltid nå styrelsen via mail eller prata med oss i skolan

Styrelsen

Som ordförande för sektionen är din uppgift uppdelade i främst tre delar representera, sammankalla och leda, representera, samt förvalta och utveckla.

Nomineringar:

Sanne Retlev (Accepterat)

Morgan Westin (Accepterat)

Linus Ericsson (Nekat)

Hanna Söderblom (Nekat)

Vice ordförande

Nomineringar:

Gustaf Hård Af Segerstad (Accepterat)

Emelie Eriksson (Accepterat)

Anna Vanvik (Nekat)

Denice Karlsson (Nekat)

Linus Ericsson (Nekat)

Kassören har ekonomiansvaret inom styrelsen, det innefattar bokföring av styrelsens ekonomi och leder kassörerna i respektive organs jobb.

Nomineringar:

Peirre Bodin (Accepterat)

Gabriella Bystedt (Nekat)

Sekreterare 

Som sekreterare ansvarar du för att kalla till styrelsemöte och protokollföra dessa möten, samt arkivering av dokument. Bra roll om du är nyfiken på sektionens internt.

Nomineringar:

Emma Andreasson (Accepterat)

Tobias Eriksson (Nekat)

Ellinor Tynhage (Nekat)

Malin Sandström (Nekat)

Ellen Victorin (Nekat)

Emelie Östberg (Nekat)

Nomineringar:

William Hind (Accepterat)

Gudfadder

Nomineringar:

Linus Ericsson (Accepterat)

Caroline Alneskog (Accepterat)

Emelie Eriksson (Nekat)

Jonatan Leander(Nekat)

Sara Grim (Nekat)

Gustaf Arfwidsson (Nekat)

Nomineringar:

Emelie Abrahamsson (Accepterat)

Jonna Josefsson (Accepterat)

Ellinor Tynhage (Nekat)

Fabian Rensgard (Nekat)

Nomineringar:

Gina Saeida Noori (Accepterat)

Fahad Salem (Nekat)

Ellen Victorin (Nekat)

Qlubbmästeriet

Nomineringar:

Molly Franzén (Accepterat)

Nomineringar:

William Edsman (Accepterat)

Mottagningen

Vice Gudfadder

Nomineringar:

Gustaf Arfwidsson (Accepterat)

Linus Ericsson (Accepterat)

Johanna Badou Andersson (Accepterat)

Emelie Eriksson (Accepterat)

Caroline Alneskog (Accepterat)

Niklas Olshage (Nekat)

Tobias Eriksson (Nekat)

Filippa Carlsson (Nekat)

Nomineringar:

Molly Franzén (Accepterat)

Oscar Rosenhamer (Accepterat)

Axel Lindholm (Nekat)

Glenn Ali (Nekat)

Vice ÖfwerPhöz

Nomineringar:

Axel Lindholm (Accepterat)

Emma Andreasson (Accepterat)

Emelie Östberg (Nekat)

Glenn Ali (Nekat)

Linus Carlsson (Nekat)

Sanne Retlev (Nekat)

Nomineringar:

Glenn Ali (Accepterat)

Anna Björk Åkerlund (Nekat)

Pierre Bodin (Nekat)

Sponsansvarig för Mottagningsgruppen

Nomineringar:

Sofia Andersson (Accepterat)

Emma Andreasson (Accepterat)

Jonatan Larsson (Accepterat)

Glenn Ali (Invätntar svar)

Linnea Bhöme (Nekat)

Företagsgruppen

Studienämnden

Studienämndens vice Ordförande

Nomineringar:

Övrigt

Nomineringar:

Mattias Henzel (Accepterat)

Carl Hultin (Nekat)

Gustaf Hård AF (Nekat)

Jonatan Leander (Nekat)

Aston Ridderstråle (Nekat)

Nomineringar:

Gustaf Arfwidsson (Accepterat)

Oskar Blixt (Accepterat)

Mattias Henzel (Nekat)

Nathalie Sundström (Nekat)

Komsi

Nomineringar:

Gabriel Bonniver (Accepterat)

Nomineringar:

Saraj Huq (Accepterat)

Carl Hultin (Nekat)

Marcus Tynhage (Nekat)

Hanna Söderblom (Nekat)

ZIchang Lin (Nekat)

Emma Andreasson (Nekat)

Gabriel Bonniver (Nekat)

Fästpunkt 1
Fästpunkt 2
Fästpunkt 3
Fästpunkt 4
Fästpunkt 5
bottom of page